2013-02-04

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften kan skapa trygg elförsörjning

Göran Sidén, replikerar i Hallandsposten.

Du undrar var elen ska komma ifrån när det inte blåser, om vi har en avsevärd andel vindkraft. Det är ingen enkel fråga. Sveriges främste forskare på elkraftsystem, professor Lennart Söder KTH förklarar det utmärkt i skriften ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige”. Där konstaterar han att vårt elsystem skulle klara 45 TWh vindkraft och 10 TWh solkraft utan att ny reservkraft behöver byggas. Det är betydligt större andel än den nivå jag har föreslagit. Skriften finns tillgänglig på KTH:s webbsida.

Läs hela