2012-12-06

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften kommer att märkas i din plånbok

Kent Rosenqvist, Rätan, skriver på debatt i Länstidningen Östersund.

I Rätan har vi sedan två år tillbaka fem vindkraftverk på Digerberget, strax norr om byn. Nu pågår bygget av en större vindkraftspark med 26 verk. Det ger många hundra jobb under byggfasen och vi räknar med att 7–8 lokala invånare kommer att sysselsättas med drift och underhåll. Viktigast av allt är vårt avtal med vindkraftsägarna som ger Rätan och ett tiotal kringliggande byar cirka en miljon kronor per år som bidrag till utveckling av bygden.

Läs hela