2011-11-09

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften saknar klimateffekt

Johan Hammarqvist, ledarredaktionen Skånskan, svarar direkt på replik från Per Nilsson och Lydiah Wålsten,Timbro:

Per Nilsson ägnar sig i sin rapport åt att försöka blanda bort korten. Även så i svaret på min ledarkrönika. Jämförelsen mellan vindkraftsinvesteringar och väg- samt tågprojekt exempelvis. För att få en rättvisande bild bör rimligen investeringar i elproduktion jämföras med andra investeringar i elproduktion. Och då är det rätt uppenbart att ingen nyinvestering i elproduktion kan mäta sig med den prisbild som exempelvis gammal vattenkraftsproduktion har.

Läs hela