2012-02-24

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften sänker elpriserna

Bertil Borglund (MP), miljönämnden i Trollhättan skriver på debatt på ttela.se:

Alla som vill ha lägre elpriser bör säga ja till fler vindkraftsverk. Det finns nämligen ett klart samband mellan mycket vindkraft och lågt elpris. Sedan Sverige indelades i fyra elprisområden 1 november 2011 har detta blivit tydligt. I Skåne, där elproduktionen är liten i förhållande till folkmängden är elpriset numera högre än i norra Sverige. I november till exempel var råkraftspriset i Skåne 45,6 öre/kWh, kilowattimme, medan det i norra Sverige var 38 öre. I december sjönk priset till 30 öre i båda områdena. Varför?

Läs hela