2012-02-26

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften sänker elpriserna

Bertil Borglund, skriver på debatt i GP:

Alla som vill ha lägre elpriser bör säga ja till fler vindkraftverk. Det finns nämligen ett klart samband mellan mycket vindkraft och lågt elpris.

Läs hela