2011-12-31

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften skall ge pengar tillbaka till bygden

Centern i Lit och Häggenås skriver på debatt i Länstidningen:

Sedan mer än 100 år har skogsbolaget SCA, som den överlägset störste skogsägaren i stora delar av Jämtlands län, kunnat hämta hem stora pengar från sina råvarutillgångar. Bara från de norra delarna av Östersunds kommun har bolaget sedan 1880-talet plockat ut miljardvinster ur skogar som man i många fall förvärvat på något grumliga grunder.

Läs hela