2012-05-11

Externa nyheter

Debatt: Vindkraften skapar nya jobb

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi replikerar i Arbetarbladet:

I en artikel den 24 april gläds Jonny Fagerström och Björn Törnvall åt att Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott i en debattartikel framfört att den svenska vindkraftsutbyggnaden är överdimensionerad eftersom dagens elproduktion redan har låga koldioxidutsläpp. Klimatskeptikern Fagerström har plötsligt stor tilltro till ett antal vetenskapsmäns åsikter, vilket är förvånande med tanke på att han ifrågasätter en enig global forskarkårs slutsatser om den pågående klimatförändringen.

Läs hela