2012-06-28

Externa nyheter

Debatt: Vindkraftens bidrag till Sveriges ekonomi ökar

Krister Poole Jönsson, vice president, Norden & Baltikum, och Lisa Ekstrand, policy specialist, båda Vestas Northern Europe AB,  skriver på debatt i Ny Teknik.

En ny studie visar att den fortsatta vindkraftsutbyggnaden skapar nya jobb, samtidigt som den ökar samhällets skatteintäkter och investeringar. Detta är ett gyllene tillfälle för regering och riksdag att höja målet för förnybar elproduktion, anser Krister Poole Jönsson och Lisa Ekstrand vid Vestas Northern Europe AB.

Läs hela