2012-03-05

Externa nyheter

Vindkraftsbolag ersätter sällan

Vindkraftsbolagen lovar att ersätta bygden för ingreppet som en vindkraftspark innebär. Men ersättningarna betalas sällan ut och fungerar snarare som lockbete menar kritikerna. Den ansvariga ministern, Anna-Karin Hatt, vill inte lagstifta om ersättningar till de som drabbas av vindkraftsprojekten.

Läs hela