2016-03-07

Externa nyheter

Debatt: Vindkraftverk är inget hot mot turismen

I den pågående debatten kring vindparken Målarberget vill VKS Vindkraft Sverige bidra med lite bakgrundsfakta. I Sverige finns goda förutsättningar för en snabb utbyggnad av vindkraften och det finns starka skäl att tillvarata den möjligheten. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen. Om vindkraftparken på Målarberget byggs så stärker det kommunernas miljöarbete och under byggtiden skapas också arbetstillfällen.

Läs hela