2012-05-02

Externa nyheter

Debatt: Vindpengar bra för bygden

Jukka Kuivaniemi och  Kent Sjöberg i sockenföreningen, skriver på Helahälsingland.se:

Sven-Åke Thoresen kommentarer (25/4) det möte som ägde rum på Folkets hus den 19 april. Det ger oss anledning att förtydliga en del saker. Mötet arrangerades inom ramarna för Framtidsveckan av Studieförbundet Vuxenskolan och Hälsinge vindkraftförening och var annonserat i dagspressen. Kvällens tema var vindkraftens lokala nytta. Därav anledningen till valet av föreläsare som var och en beskrev den lokala nyttan ur olika perspektiv.

Läs hela