2020-12-04

Externa nyheter

Debattsvar: Vindpark i Bleka ger 155 jobb

I en debattartikel den 25 november säger Vänsterpartiet nej till vindkraft på Bleka.

Det har de all rätt att göra men för att säkerställa att ett sådant beslut är baserat på korrekt information har vi valt att bemöta några av argumenten samt komplettera bilden med viktig fakta.

Läs repliken i LT