2011-06-08

Externa nyheter

Debatt:Tyskland visar vägen för framtidens energi

Lise Nordin (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson och Anna Hildebrand (MP)Länsordförande Jämtland skriver i Länstidningen Östersund:

Tyskland visar nu vägen i energiomställning genom att avveckla all sin kärnkraft inom tio år. Utvecklingen i resten av Europa och världen visar att framtiden är förnybar energi. Trenden sedan flera år är att det avvecklas fler kärnkraftverk än det byggs nya. Vindkraft och solenergi är de energislag som växer snabbast i världen, men Sverige har endast nyttjat en bråkdel av vår potential i förnybart. Svensk kärnkraft är gammal och vi står inför ett val att antingen bygga ny kärnkraft eller mer förnybar energi.

Läs hela