2016-12-21

Externa nyheter

Decimalerna som avgör industrins framtid

Ska EU:s utsläppsrätter minskas med 2,2 eller 2,4 procent per år? Skillnaden låter liten, men den motsvarar 60 gånger Sveriges årliga utsläpp och innebär stora förändringar för industrin.

På måndagen möttes EU:s miljöministrar i Bryssel för att diskutera reformen av EU:s hårt kritiserade utsläppshandel. I dag är priset på en utsläppsrätt så lågt att det ofta är mer lönsamt för bolagen att betala för koldioxidutsläpp än att investera i ny teknik. Dessutom delas en stor del av rätterna ut gratis.

Samtidigt borde utsläppshandeln vara ett av de viktigaste instrumenten för att hejda klimatförändringen och dess katastrofala konsekvenser för människorna och planeten.

Läs mer här