2018-06-14

Externa nyheter

Del 1: Här är känsliga frågan regeringen vägrar ta i

Kokande missnöje inom industrin. Sylvass FN-kritik. Och en regering som på grund av motstridiga viljor är helt handlingsförlamad – allt av rädsla för det politiska pris ett beslut kan medföra. Nu ligger flera akuta frågor på regeringens bord, omöjliga att undvika. Det här är första delen i SvD:s granskning av Sveriges idag kanske mest känsliga konflikt.

Genève den 3 maj 2018. Gün Kut är en 61-årig man med vitt stubbat hår. Han harklar sig, tittar på den svenska regeringsdelegationen som är på plats i FN:s rasdiskrimineringskommitté. Som vanligt är inget statsråd närvarande när Sverige ska förhöras. Senast var 2013 och precis som då ska Sverige nu få skarp kritik för att inte följa mänskliga rättigheter mot urfolket samerna. Gün Kuts röst är otålig.

– Alla vet vad som är problemet: Ni vet det. Vi vet det. Men nu måste ni göra något åt det. Släpp sargen, allvarligt talat – släpp sargen!

Kritiken, som bland annat även yttrats av Europarådet om mänskliga rättigheter, kokas i FN:s rapport efter förhöret ned till följande: ”Sverige har bristfällig lagstiftning som inte garanterar att samerna får nog mycket inflytande över landfrågor samtidigt som utvinning av naturresurser, industri- och utvecklingsprojekt fortsätter.”

Den återkommande skarpa kritiken kring samers rättigheter blir allt mer besvärande för Sverige. Ökat inflytande för samerna påverkar regeringens ambitioner inom uttalat viktiga frågor som gruvnäring och vindkraft.

Även den geografiska omfattningen i sig är överväldigande. Det handlar om ett område som täcker nära halva Sverige och berör oss alla.

På exakt det området har regeringen ritat upp stora planer på vindkraftssatsningar för att kunna stänga ner kärnkraften och har ambitioner om att utvinna innovationsmineraler för att flytta fram Sveriges position som ett ledande land inom hållbarhet.

Läs hela artikeln här.