2018-01-19

Externa nyheter

Delade meningar om EU-parlamentets beslut om förnybart

Ökad energieffektivitet med 35 procent till år 2030, ökad användning av förnybara energikällor till 35 procent år 2030 och ett förbud mot palmolja i biobränsle från och med 2021. Det var några av besluten när EU-parlamentet i går röstade om förnybarhetsdirektivet, RED II.

Läs mer här