2021-06-07

Externa nyheter

Demokrati tar tid – det gäller även frågan om vindkraft

Självfallet har intresseföreningen Livskraft i Offerdal rätt i att alla får tänka och tycka vad de vill i en demokrati.

Samtidigt ska alla bli hörda och respektfullt bemötta. Demokrati kan därför ibland ta tid och vara en smärtsam process innan vi har en väl genomarbetad, långsiktig och förankrad plan att förhålla oss till. Det gäller även den aktuella vindkraftsfrågan.

Läs mer: https://www.op.se/artikel/debatt-svar-fran-c-demokrati-tar-tid-det-galler-aven-fragan-om-vindkraft