2020-12-16

Externa nyheter

”Den förnybara energin är en tillväxtmotor”

Den svenska klimatpolitiken måste bli skarpare om vi ska nå målen om nettonollutsläpp. Det menar Klimatpolitiska rådet. Men dess tillträdande ordförande, Johan Kuylenstierna, är ändå optimistisk – och menar att coronapandemin kan snabba på omställningen (…)

– Först har vi behovet av den snabba elektrifieringen där vi måste få ett bättre helhetsperspektiv. Om till exempel Scania och Volvo ska satsa på elektrifierade tunga transporter måste vi ha en laddinfrastruktur på plats. Sedan har vi tillståndsprocesserna som måste gå snabbare och slutligen måste vi se till att öka den svenska kapaciteten för produktion av biodrivmedel på ett hållbart sätt.

Läs artikeln från Tidningen Energi.