2017-04-21

Externa nyheter

Den gröna ekonomin är här

FRAMTID. Larmen om klimatutmaningar kom till slut att förändra världen. Vi står i glappet mellan det som var och det som måste bli. På kontrasternas marknad, där nya krav ställs på framtidens företag. Omställningen till en grön ekonomi har börjat, säger Matthew Smith, mannen bakom investeringarna på världens mest hållbara försäkringskoncern 2017.

Läs mer här.