2017-09-05

Externa nyheter

Den största klimatsatsningen någonsin

I budgetpropositionen för 2018 presenterar regeringen den största satsningen på klimat och miljö någonsin.

Satsningarna fördelar sig över en stor mängd åtgärder med investeringar i hela Sverige för att minska utsläppen av växthusgaser, för att ställa om till förnybar energi och för att värna biologisk mångfald i hav och på land.

Läs mer här