2016-12-09

Externa nyheter

Den varmaste femårsperioden som någonsin uppmätts

FN:s meteorologiska världsorganisation (WMO) sammanfattar det globala klimatet 2011-2015 i en ny rapport;

  • 2011-2015 var den varmaste femårsperioden någonsin.
  • Växthusgaserna ökar.
  • Arktis is minskar.
  • Värmeböljorna ökar.
  • Alla typer av extremväder ökade inte.

Läs mer här