2017-08-04

Externa nyheter

Det är en brist att vi saknar politiker som har energivisioner som gäller tiden innan de går i pension

Tomas Kåberger, Professor industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande Japan Renewable Energy Foundation har skrivit en Ledare om energi och energiläget, i både förnybar som fossil form i ETC Göteborg.
Om man hade använt dessa 100 miljarder kronor, som nu inte kommer göra någon nytta alls, för att bygga vindkraftverk kunde man få lika mycket el som reaktorerna skulle ha producerat om de byggts färdigt…. Samtidigt som man avbryter reaktorbyggen går vindkraftsutbyggnaden…

Läs mer här