2017-11-28

Externa nyheter

Det är en energirevolution på gång

Med energiöverenskommelsen har Sverige fått ett mål om 100 procent förnybar el och en färdplan som tar oss dit. Överenskommelsen styr Sverige bort från gammal och farlig kärnkraft till en framtid med 100 procent förnybar energi. Det är en energirevolution på gång.

Läs mer här