2016-11-09

Externa nyheter

Det är lönsamt att ta täten i klimatfrågan

Aldrig tidigare i FN:s historia har ett avtal antagits så snabbt som Parisagendan för klimatet. Nu gäller det att gå från ord till handling; utnyttja klimatmötet i Marrakech som en kickstart för klimatet globalt, nationellt och lokalt!

Omställningen kräver ledning och vägvisare. Sverige vill vara föregångsland och har lagt grunden för det genom att vi nu har politisk enighet långt bortom blockgränserna om att vi år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta med 70 procent minskad klimatpåverkan, år 2040 ska ha ett helt förnybart energisystem och år 2045 ska ha nettonoll i klimatpåverkan.

Det är lönsamt att gå före i den omställning alla ska göra. Vem tar täten?

Läs mer här