2017-11-13

Externa nyheter

Det behövs 6500 vindkraftverk

Parisavtalet har trätt i kraft, omställningen till förnybart är central och behöver ske skyndsamt. Det finns såväl politiskt som brett folkligt stöd för Sverige ska ställa om till förnybart.
I maj 2017 antog riksdagen ett Klimatpolitiskt ramverk men redan i juni 2016 slöt fem riksdagspartier en energiöverenskommelse som innebär att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040.

Läs mer här