2013-10-30

Externa nyheter

Det behövs ett miljöprogram för miljonprogrammet

Omkring en halv miljon av husen i miljonprogrammet står inför ett stort renoveringsbehov. De läcker dessutom energi och det fönstret måste snarast stängas genom energismart renovering, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Therese Hindman-Persson, Schneider Electric.

Läs hela