2013-05-30

Externa nyheter

Det behövs investeringar för att minska koldioxidutsläppen

I två nya rapporter visar TCO på behovet av satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. I rapporten ”Hur väga upp våra koldioxidton” visas att världens länder de senaste 20 åren inte har ökat andelen förnybar energi och inte har bytt från smutsigare fossila bränslen till renare, utan tvärtom.

Läs hela