2016-06-03

Externa nyheter

”Det behövs långsiktighet i energidebatten”

Om vi inte förlänger elcertifikatsystemet kommer Sverige på sikt att tvingas importera el och industrin att drabbas av högre elpris. Överproduktionen av el under 2015 och exporten på 22,5 Twh är inget vi kan räkna med, skriver Lennart Söder, professor i elkraftsystem, KTH, i en debattartikel i Ny Teknik.

Läs debattartikeln här