2021-04-22

Externa nyheter

Det behövs mer el – i hela landet

I Vimmerby Tidning oroar sig de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Camilla Brodin och Gudrun Brunegård över elräkningar och vindkraftsutbyggnad. Vi vill komplettera några av uppgifterna i artikeln.

Energimyndigheten och Svenskt Näringsliv är tydliga med att vindkraft är en viktig del av energiomställningen och SWECO har visat att satsningarna på vindkraft har pressat priserna mer än kostnaden för stöden.

Läs debattartikeln i Vimmerby tidning