2020-12-18

Externa nyheter

”Det behövs mer vindkraft i södra Sverige”

Det behövs mer vindkraft i södra Sverige för att vindkraftens utbyggnad ska vara hållbar. Det anser Energi­myndigheten och Naturvårdsverket i sin nya vindkraftsstrategi.

Enligt Energimyndighetens analyser behöver Sverige cirka 100 TWh ny vindkraft till 2040 för att klara målet om 100 procent förnybar elproduktion och klimatmålet. Men hur ska man klara detta med tanke på alla målkonflikter som finns? Det är bakgrunden till de båda myndig­heternas arbete med att ta fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, som ska redovisas i december.

Läs nyheten från Tidningen Energi.