2017-02-13

Externa nyheter

Det blåser när det är riktigt kallt

I Second Opinion den 1 februari lyfter Mats Olin fram en rapport av Lion Hirth, som pekar på de allt längre turbinbladen som en förklaring till vindkraftens förbättrade ekonomi. Det är alldeles riktigt och en förklaring till att ett vindkraftverk med en totalhöjd (=höjd till högsta bladspets) av 240 meter producerar el 30 % billigare än ett verk med höjden 150 meter.

Läs mer här.