2014-10-16

Externa nyheter

Det blev ett ”ja” till vindkraft i Trunnerup

Skurups kommun fick bakläxa av länsstyrelsen för ett avslag på en ansökan om förhandsbesked. När så nämnden behandlade ärendet igen – ändrades utslaget. Nämnden har lämnat ett positivt besked på en enkel förfrågan, ett positivt förhandsbesked. Det är bindande vid en bygglovsprövning om bygglovsansökan lämnas in inom två år, berättar Eva Osbäck, miljöinspektör.

För ett år sedan fick Arise Windpower avslag på förhandsbeskedet med hänvisning till kommunens vindkraftspolicy.

Läs hela