2019-11-19

Externa nyheter

”Det finns inget parodiskt med att ta kampen för klimatet på allvar.”

Carl Johan Sonesson (M), Anna Jähnke (M) och Louise Eklund (L) anklagar Miljöpartiet för att ha stoppat två vindkraftssatsningar i Hanöbukten. Men anledningen till att vindkraftparken Blekinge Offshore stoppades var att försvarsmakten sade nej. Området är ett riksintresse för försvaret. Militären ansåg att projektet skulle ha för stor inverkan på övnings-, utbildnings- och insatsverksamheten.

Läs debattartikeln i Sydsvenskan.