2017-10-05

Externa nyheter

Det första gröna mikronätet

Mikronät kan vara ett sätt att bli självförsörjande på el. På Österlen börjar nätbolaget Eon snart testa metoden när 150 elkunder ska klara sig med sol- och vindkraft.

Läs mer här