2018-02-04

Externa nyheter

Det fossila är på väg bort från våra pensioner

Aldrig tidigare har en svensk regering gjort så mycket för att främja en grön finansmarknad. Detta inkluderar pensionerna, men avgränsar sig inte till dem, skriver finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Läs mer här