2018-02-27

Externa nyheter

Det går åt rätt håll – men has­tig­heten måste öka

Sverige ser inte ut att klara riks­dagens kli­mat­mål. För­ra året minskade väg­tra­fikens kol­di­ox­id­ut­släpp med bara två pro­cent, och det krävs mer om målet att minska ut­släppen med 70 pro­cent mel­lan år 2010 och 2030.

Läs mer här