2012-09-05

Externa nyheter

Det går inte att gräva ner stamnätet

Daniel Löfstedt, Second Opinion, skriver på uppdrag av Svensk Energi.

Precis som andra elnätsföretag brottas Svenska Kraftnät med oförutsägbarheten i tillståndsprocesserna. Det långsamma ärendet tog sju år – det snabba två år. En fråga som verket möter på i stort sett alla samråd är att berörda förväntar sig att det går att gräva ner ledningarna.

Läs hela