2017-06-29

Externa nyheter

Det kommunala självstyret kan blåsa bort

Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ser ut att försvinna. Därmed försvagas det kommunala självstyrets innersta kärna.

Fördelen med många kommuner är att det arbetas på olika sätt. Kommuner gör olika val och prioriteringar. Man lär på sikt av varandra. Det är en orsak till att även de socialdemokratiska politikerna i Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom vetorätten, medan S-gruppen i riksdagen velat avskaffa den. Låt oss se hur Sveriges kommuner och landsting med S-ledning nu kommer att agera i frågan med en S-ledd regering.

Läs mer här