2017-06-21

Externa nyheter

Det ljusnar för vindkraft till havs

Inga nya vindkraftverk har byggts utanför Sveriges kust på fem år. Men nu kan vinden vara på väg att vända. Det är dyrare att bygga vindkraft till havs än på land. Därför har bedömare hävdat att havsbaserad vindkraft är död i Sverige. Men kanske kan ett trendskifte skönjas – framför allt på grund av den teknikutveckling som har skett de senaste åren.

Läs mer här.