2012-09-21

Externa nyheter

Det mesta talar för fortsatt lågt elpris

Med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning, rådande omvärldsfaktorer och förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser. Det skriver Magnys Thysell, vd för Modity, i en analys av elprisets utveckling.

Läs hela