2018-01-08

Externa nyheter

Detta håller ned kraftpriserna i Norden

I julas fick vi en rejäl påfyllning av snö och regn. Detta förbättrade den hydrologiska balansen avsevärt. Vi har därför börjat det nya året med en extra gynnsam resurssituation. Det här skriver LOS Energy.

Läs mer här