2014-11-28

Externa nyheter

Dialog och öppenhet viktiga kring vindkraft

Fler vindkraftverk är positivt för Sverige men dialog och öppenhet är viktigt vid etableringar. Karin Fällman och Tomas Fransson, Sveaskog, skriver här om sitt företags syn på nya FSC-regler.

Läs hela