2013-02-20

Externa nyheter

Dialogmöte om hur Bottniska viken ska användas i framtiden

Kan vindkraftsparker, yrkesfiskare och sjöfart samsas i havet – utan att skada ekosystemen? Frågan sätts i fokus på dagens dialogmöte ”Havsplanering – för blå tillväxt och levande hav” i Sundsvall som arrangeras av länsstyrelsen i Västernorrland.

– HaV har tillsammans med kustlänsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av havsplanering i Sverige, ett första steg är att analysera nuläget, säger Berit Pettersson på HaV.

Läs hela