2018-04-26

Externa nyheter

Disney sätter upp en miljon solpaneler

En miljon solpaneler på 110 hektar stort område kommer att ge 50 megawatt. Ska täcka 25 procent av parkernas behov. Allt fler stora elkonsumenter väljer att satsa på egna anläggningar som levererar förnybar energi.

Läs mer här