2012-03-20

Externa nyheter

Distansföreläsning om vindkraft

Forskningsprogrammet Vindval ska ge utökade kunskaper om hur människor, djur och natur påverkas av vindkraft. Sammanlagt är 18 forskare involverade i programmet.

Läs hela