2019-03-14

Externa nyheter

DN Åsikt. ”Tvinga Facebook investera i svensk vindkraft”

Facebook och andra utländska storföretag som lägger elintensiv produktion i Sverige borde tvingas att investera i vindkraft. I annat fall är risken stor att målet om en helt förnybar elförsörjning till 2040 går om intet, skriver läsaren Mauritz Glaumann.

Den 10 juni 2016 var en högtidsdag för oss som tror att en framtid baserad på förnybar energi är möjlig i Sverige. Då kom en majoritet av riksdagspartierna (S, MP, L, KD och M) överens om att ha som mål att Sveriges elförsörjning ska vara 100 procent förnybar år 2040…

Debattartikel i DN Åsikt.