2021-01-21

Externa nyheter

DN Debatt. ”Dags för Sverige att satsa stort på fossilfri vätgas”

Fossilfritt Sverige och fem vd:ar: Andra länder har redan vätgasstrategier men i Sverige har intresset från statligt håll varit avvaktande.

Vätgas kan radikalt minska växthusgasutsläppen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Vi har tagit fram en strategi för att göra Sverige till en ledande vätgasnation, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, tillsammans med vd:arna för Vattenfall, Scania Group, Siemens Energy, SSAB och LKAB.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter