2021-02-19

Externa nyheter

DN Debatt. ”Flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet”

Miljöorganisationer: Fakta är att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk.

Och den väntas fortsätta öka, tack vare eleffektivisering inom svensk industri och ytterligare expansion av förnybar el, skriver Linda Burenius, föreningen 100 procent förnybart, och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter