2021-03-11

Externa nyheter

DN Debatt. ”Orealistiska kärnkraftsförslag tar fokus från viktigare frågor”

Sju forskare: Möjligheterna med flexibel och smart elanvändning, nya marknader samt samhällelig genomförbarhet måste i stället stå i fokus.

Läs hela inlägget på DN