2019-04-08

Externa nyheter

DN Debatt. ”Snabba beslut krävs för att nå transporternas klimatmål”

År 2010 fattade riksdagen beslutet att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med 70 procent fram till 2030. Trots att utsläppen ökade igen under 2018 är målet fortfarande möjligt att nå. Men det kräver en rad snabba politiska beslut för att nödvändiga investeringar ska kunna göras i tid, skriver nationella samordnaren Svante Axelsson (…).

Strategin för att klarar trafikens klimatmål vilar på tre ben:

  1. Bränslebytet
  2. Elektrifiering
  3. Transporteffektivare samhälle

Lär hela inlägget i DN debatt.